Repairing Balance

Historie

Berry Rijkers (1961) is de grondlegger van de methode Repairing Balance. Als ervaringsdeskundige heeft hij een methode ontwikkeld die hem inzichten heeft gegeven op het gebied van innerlijk evenwicht. Eén van de meest in het oog springende facetten was het in een model vertalen van de gevoelsbeweging en de ontwikkeling van de basisgevoelens. Berry beschouwt balans tussen de elementen denken, voelen en handelen als een basisbehoefte. Balans is derhalve een juiste, vrije beweging tussen deze elementen. Zijn methode geeft niet alleen inzicht in het ontstaan van onbalans maar belangrijker; hoe deze blijvend te herstellen. Het maakt innerlijke processen zichtbaar en leert hoe deze te sturen. Hij is van mening dat een mens niet geboren wordt om “vast te lopen” of steeds in conflict te zijn met zichzelf of zijn buitenwereld. Innerlijk evenwicht is de basis is voor het maken van juiste bewegingen. Uit deze juiste bewegingen kan herstel, groei, ontwikkeling en zelfontplooiing ontstaan.

 

Onbalans meten

De kracht van Repairing Balance is dat deze methode inzicht geeft in de gebieden van lichaam, denken, voelen, emoties, verlangens en onderbewustzijn. Het maakt de onderlinge verbindingen tussen deze gebieden zichtbaar. Met Repairing Balance zijn we in staat deze gebieden te meten, waardoor duidelijk wordt waar onbalans is ontstaan en wat de oorzaak is van het (dreigend) vastlopen.

 

Herstel

Repairing Balance is een methode die al meer 20 jaar met succes wordt toegepast. Het biedt een handvat tot blijvend herstel, waardoor je inzicht krijgt in je innerlijk bewegen. Het resultaat is een vernieuwd zelfbeeld, gekenmerkt door zelfvertrouwen en evenwichtigheid waardoor je meer plezier in je leven zult hebben en geluk zult ervaren.